Wprowadzenie do VBA w Excelu

Kurs dla osób, które wykorzystują Excel w codziennej pracy i mają chęć rozszerzyć swoją wiedzę o tworzenie i edycję makr w Excelu. Kurs dla osób, które chcą bardziej zautomatyzować codzienne prace wykonywane w Excelu oraz chcą tworzyć własne funkcje obliczeniowe w Excelu. Zakres podstawowy pozwoli na rozpoczęcie pracy z makrami VBA.

Co poznasz podczas szkolenia?

 • Poznasz zastosowania makr w Excelu,
 • Poznasz podstawy języka makr VBA (Visual Basic for Applications),
 • Nagrasz dowolne makro Excel i dostosujesz je do własnych potrzeb,
 • Proste makra nie będą miały przed Tobą tajemnic,
 • Zrozumiesz model obiektowy, który jest podstawą obiektowych języków programowania.

Kurs Makra i wprowadzenie do VBA w Excelu

Automatyzacja pracy w Excelu:

 • Na czym polega automatyzacja pracy w Excelu?
 • Po co mi są makra i dlaczego je stosujemy?
 • Kilka przykładowych makr w Excelu, nagrywanie makropoleceń,
 • Wprowadzenie do edytora VBE (Visual Basic Editor).

Używanie makr w Excelu:

 • Otwieranie plików z makrami Excel,
 • Sposoby uruchamiania makr (klawisze skrótów, przy pomocy zakładki Deweloper),
 • Otwieranie i korzystanie z edytora VBE (Visual Basic Editor).

Nagrywanie i zarządzanie makrami w Excelu:

 • Korzystanie z zakładki Deweloper
 • Nagrywanie makra (makra z klawiszem skrótów, edycja przypisanego klawisza skrótów),
 • Odwołania względne i bezwzględne w makrach Excel,
 • Edycja i kopiowanie makr, usuwanie makr.

Wprowadzenia do pisania makr od początku:

 • Dodawanie komentarzy do makropoleceń,
 • Tworzenie okien dialogowych,
 • Uruchamianie makr w edytorze VBA,
 • Korzystanie z Debuggera,

Własne przyciski do uruchamiania makr w Excelu

 • Tworzenie własnego przycisku, przegląd właściwości przycisku makra.
 • Przypisywanie makra do przycisku,
 • Formularze i kontrolki na formularzu, właściwości kontrolek.
 • Tworzenie przycisków uruchamiających makro,
 • Inne kontrolki formularza.