Word kurs podstawowy. Podczas tego szkolenia zapoznajemy się z podstawami pracy z programem Microsoft Word. Podczas szkolenia słuchacze tworzą proste i funkcjonalne dokumenty, formatują je i drukują.

Czego Cię nauczymy?

 • Umieć tworzyć proste, ale profesjonalnie wyglądające dokumenty Microsoft Word.
 • Umieć tworzyć dokumenty zawierające nagłówek firmowy, numer strony i niezbędne (wedle potrzeby) elementy składowe.
 • Umieć drukować dokumenty na drukarce oraz zapisywać je w postaci elektronicznej (PDF).

Word kurs podstawowy

Wprowadzenie do programu Microsoft Word:

 • Tworzone dokumenty, przykłady dokumentów Microsoft Word.
 • Przegląd przykładowych dokumentów Microsoft Word.
 • Wyjaśnienie i zastosowanie: spacja, akapit, strona.
 • Okno programu, paski i okna w Microsoft Word

Praca z plikami Microsoft Word:

Otwieranie, zamykanie i zapisywanie plików w Microsoft Word.

Formatowanie treści w dokumentach Microsoft Word:

 • Operacje na treści w dokumencie MS Word.
 • Wybieranie rodzaju i wielkości czcionki w tekście.
 • Tworzenie listy numerowanej i wypunktowanej.
 • Zastosowanie tabulatorów w dokumencie Microsoft Word.
 • Definiowanie nagłówka i stopki w dokumentach.

Tabele w dokumentach Microsoft Word:

 • Tworzenie tabel w dokumencie.
 • Dodawanie i usuwanie elementów tabel (wiersze, kolumny).
 • Scalanie i dzielenie komórek w tabelach Microsoft Word.

Sprawdzanie poprawności dokumentu:

 • Słownik ortograficzny w Microsoft Word.
 • Dodawanie elementów do słownika.

Drukowanie dokumentów Microsoft Word:

 • Podgląd wydruku.
 • Opcje drukowania.
 • Drukowanie do pliku PDF.