Tabele przestawne w LibreOffice Calc to kurs, podczas którego słuchacze zapoznają się z tabelami przestawnymi. Podczas kursy tworzymy raporty bazujące na danych biznesowych.

Czego się nauczysz?

  • Poznasz sposoby pracy oraz zastosowania tabel przestawnych.
  • Poznasz, w jaki sposób należy przygotować źródło danych do tabeli przestawnej.
  • Poznasz wszystkie funkcje tabel przestawnych.
  • Poznasz zastosowania tabel przestawnych w zależności od źródłowych danych.
  • Poznasz zastosowania wykresów przestawnych w arkuszach kalkulacyjnych Calc.

Tabele przestawne LibreOffice Calc

Łączenie danych na różnych arkuszach za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, obliczanie nowych wartości pól za pomocą funkcji w tabeli źródłowej.

Nazywanie zakresów źródłowych do tabel przestawnych, nazwy dynamiczne (dopasowujące się do danych w arkuszach).

Źródła danych – systemy ERP, dane tekstowe. Importowanie danych do programu LibreOffice Calc.

Czyszczenie danych pochodzących z importu (np. usuwanie niepotrzebnych pozycji (np. komórek zawierających puste wiersze).

Sposoby metody zamiany danych tekstowych na ich postać numeryczną (data i czas, przy pomocy funkcji tekstowych).

 

Zarządzanie tabelami przestawnymi:

Wprowadzenie do teorii tabel przestawnych.

Podstawowe opcje tabel: tworzenie tabel, elementy tabeli przestawnej, nawigacja.

Grupowanie danych w tabeli (teksty, daty, liczby), wielokrotne pola w obszarze danych, nagłówka wiersza i kolumny.

Sortowanie i filtrowanie danych w tabelach przestawnych, schodzenie do szczegółów, zmiana funkcji w obszarze danych (Suma, Średnia, Licznik).

Różne sposoby wyświetlania danych: % kolumny, % wiersza, suma bieżąca, % różnicy.

Obliczenia wewnątrz tabeli przestawnej, zastosowanie pól obliczeniowych.

Wykresy przestawne, różnice w stosunku do wykresów opartych o tradycyjne tabele, zmiana tabeli przestawnej za pomocą pól wykresu przestawnego.

Formatowanie tabel przestawnych, zamiana tabel przestawnych na tabele standardowe.

Konsolidacja danych:

Na czym polega konsolidacja?

Sposoby konsolidowania danych, pochodzących z różnych źródeł.

Przygotowanie danych skonsolidowanych dla tabeli przestawnej.

Zastosowanie tabel przestawnych do pokazywania danych skonsolidowanych.