PowerQuery kurs to szkolenie dla osób, które chcą poznać główne możliwości tego dodatku w Excel 2016 (obecnie dodatek jest darmowy, obecna nazwa Pobieranie i przekształcanie).

Celem kursu jest poznanie możliwości wykorzystania PowerQuery w pozyskiwaniu, transformacji oraz modelowaniu danych (tworzenie modelu danych na podstawie różnych źródeł).

Czego Cię nauczymy?

 • poznasz niezbędne pojęcia związane z hurtownią danych,
 • poznasz efektywne możliwości pracy z danymi, które pozwalają oszczędzić czas,
 • poznasz sposoby obróbki danych za pomocą tego narzędzia ETL (Extract Transform Load).
 • zapoznasz się z różnymi źródłami danych (systemy baz relacyjnych, pliki tekstowe, arkusze Excela, źródła WWW),
 • zapoznasz się z podstawami języka M (Mashup language).

PowerQuery kurs Warszawa i nie tylko

Wstęp do kursu oraz omówienie możliwości PowerQuery:

 • Niezbędna wiedza na temat hurtowni danych,
 • Źródła dodatku oraz jego instalacja (obecnie jest już ogólnie dostępny w Excel 2016),
 • Interfejs użytkownika, ustawienia PowerQuery,

Typy źródeł danych (importowanie danych), miedzy innymi:

 • plikowe źródła danych (XLSX, CSV, TXT,
 • relacyjne bazy danych (Microsoft SQL Server, Microsoft Access),
 • internetowe źródła danych,
 • najlepsze praktyki w pobieraniu danych.

Najważniejsze operacje na kolumnach:

 • ustalenie typów pobieranych danych,
 • wypełnianie, filtrowanie i sortowanie danych,
 • grupowanie danych (łączenie i podział danych w kolumnach),
 • zmiana przestawienia kolumn (pivot i unpivot).

Operacje na różnych typach danych:

 • lokalizacja typów danych (pl, en),
 • wstawianie nowych kolumn.

Operacje z wykorzystaniem języka M (ang. Mashup):

 • Składnia języka M
 • Omówienie list, tabel, rekordów
 • Funkcje wbudowane
 • Funkcje użytkownika
 • Parametryzacja zapytań

21. Praktyczne wykorzystanie

22. Dołączanie danych

23. Łączenie arkuszy programu Excel

24. Pivot i Unpivot

25. Scalanie (merge – odpowiednik operacji Join znanej z SQL)

26. Wczytywanie danych z wielu plików ( z folderu)

27. Wykorzystanie list, tabel, rekordów

28. Sumowanie narastające – running total

29. Wykorzystanie Instrukcji warunkowych

30. Obsługa błędów i instrukcja „try”

31. Wykorzystanie tabeli parametrów

32. Zaawansowane filtrowanie

33. Budowa i użycie funkcji użytkownika

34. Budowa i użycie tabeli kalendarza

35. Wykorzystanie wbudowanych funkcji dotyczących dat i czasu

36. Automatyzacja