Podstawy SQL w Excelu? Dużo osób zadaje pytania w stylu… a po co mi jest potrzebny język SQL? I do tego jeszcze w Excelu? Odpowiedź jest prosta… podstawowa znajomość języka SQL pozwala szybko i łatwo analizować dane biznesowe za pomocą Excela. Dane te można pobrać z dowolnego źródła, można je nawet ze sobą łączyć. Znając podstawy języka SQL (Structured Query Language) możemy je stosować w wielu miejscach, na przykład rozwiązaniach Business Intelligence.

Podstawy SQL w Excelu to kurs przeznaczony dla osób, które pracują w Excelu i tworzą różnego rodzaju zestawienia. Dla osób, które mają potrzebę analizowania danych, które pochodzą z zewnętrznych źródeł.

Co poznasz podczas szkolenia?

 • Podstawy teoretyczne bazy danych (np. relacje, tabele, widoki, kwerendy),
 • Najważniejsze słowa kluczowe języka SQL, np. SELECT, FROM, WHERE oraz ich zastosowanie,
 • Zrozumiesz działanie języka SQL oraz możliwości wynikające z zastosowania tegoż języka,
 • Zapoznasz się z darmowym edytorem SQL w Excelu MS Query, przedstawimy także inny (zewnętrzny) edytor Database4Net.
 • Pokażę, gdzie jeszcze można stosować język zapytań SQL.

Kurs Podstawy SQL Excel

Wprowadzenie do analityki biznesowej w Excelu:

 • Na czym, polega analityka biznesowa (ang. Business Analytics) w Excelu?
 • Tabele przestawne w Excelu, jako narzędzie dla analityków w Excelu,
 • Źródła danych dla tabel przestawnych w Excelu (pliki tekstowe, pliki Excel, relacyjne bazy danych),

Edytor QBE (Query By Example):

 • Źródła danych dla zapytań w Excelu,
 • Wizualny edytor kodu SQL Microsoft Query (wprowadzenie),
 • Możliwości tworzenia zapytań za pomocą programu Microsoft Query (np. sortowanie i filtrowanie danych),
 • Podgląd wygenerowanego kodu SQL (nauka przez przykłady),

Wprowadzenie do języka SQL (ćwiczenia na danych):

 • Podstawowe słowa kluczowe i klauzule języka SQL (SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY),
 • Kolejność wykonywania działań w języku SQL,
 • Pozostałe słowa kluczowe i klauzule (np. GROUP BY, HAVING),
 • Zapytania do jednej tabeli (SELECT * FROM tabela),
 • Zapytania do dwóch tabel, czyli sprzężenia między tabelami (np. INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN)

Wykorzystanie języka SQL w innych rozwiązaniach:

 • Edytor SQL Database4Net,
 • Zastosowanie w Microsoft PowerBI w Excelu lub PowerBI Desktop.