Szkolenie przeznaczone dla początkujących projektantów aplikacji Notes. Podczas szkolenia słuchacze uczą się, między innymi, jak modyfikować aplikacje Lotus Notes oraz w jaki sposób projektować nowe aplikacje w środowisku Domino Designer.

Cele szkolenia

 • Znać podstawy projektowania aplikacji w środowisku Domino Designer.
 • Tworzyć aplikacje Notes.
 • Tworzyć strony (pages).
 • Projektować formularze (forms).
 • Konstruować widoki (views).
 • Znać podstawy języka formuł (Formula Language) do dodawania funkcjonalności formularzy, widoków.
 • Stosować czynności (actions) w celu automatyzacji zadań.
 • Tworzyć i projektować strony XPages, „przenosić” funkcjonalność formularzy do XPages.
 • Tworzyć i uruchamiać agentówdo automatyzacji zadań.
 • Zaplanować i wdrożyć aplikację na serwer (także zaplanować bezpieczeństwo).

Podstawy projektowania aplikacji w Domino Designer

 • Poznawanie aplikacji w IBM Lotus Domino 8.5.1
 • Poznawanie środowiska IBM Lotus Domino 8.5.1
 • Tworzenie aplikacji, sposoby tworzenia aplikacji.
 • Tworzenie stron (pages).
 • Projektowanie formularzy (forms).
 • Tworzenie widoków (views).
 • Wprowadzenie do języka formuł (Formula Language).
 • Stosowanie formuł w formularzach.
 • Stosowanie formuł w widokach.
 • Rozszerzanie funkcjonalności formularzy.
 • Rozszerzanie funkcjonalności widoków.
 • Stosowanie akcji (czynności).
 • Tworzenie stron XPages.
 • Praca z kontrolkami.
 • Rozszerzanie funkcjonalności stron XPages.
 • Agenty Lotus Notes.
 • Bezpieczeństwo aplikacji.
 • Wdrożenie aplikacji na serwer.