Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

MSEX03: Wizualizacja danych biznesowych w programie Microsoft Excel. Pakiet biurowy Microsoft Office to najczęściej występujące oprogramowanie w domu oraz biurze. Jednym z elementów pakietu jest Microsoft Excel, zaawansowany arkusz kalkulacyjny. Jednym z obszarów zastosowań są wykresy, które pozwalają na wizualizację różnorodnych danych. Pomimo istnienia na rynku przez wiele lat, większość użytkowników wykorzystuje 20-40% możliwości programu, które przy każdej z nowych wersji są rozbudowywane, dodawane są też nowe funkcje.


Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę, dotyczącą tworzenia i modyfikowania wykresów, które pozwalają na wizualizację danych znajdujących się w arkuszach kalkulacyjnych.


Uczestnicy szkolenia pracują na przygotowanych przez Prowadzącego materiałach i plikach, które są dostarczane w postaci elektronicznej na płytach CD-ROM.

Przeznaczenie: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć wiedzę dotyczącą tworzenia i modyfikowania wykresów (wizualizacja danych w arkuszu). Wymagana jest znajomość pracy z systemem operacyjnym oraz podstawy pracy z programem Microsoft Excel.

Czas trwania: 1 dzień.


Cel szkolenia

Zakładane efekty szkolenia:

  • Znajomość typów wykresów oraz możliwości ich zastosowania.
  • Znajomość sposobów tworzenia wykresów oraz ich modyfikowania w stopniu zaawansowanym.


Program szkolenia
  • Jaki jest cel wizualizacji danych w programie Excel.
  • Rodzaje wykresów oraz ich zastosowanie (różne przykłady).
  • Wizualizacja danych biznesowych vs. typy wykresów.
  • Sposoby tworzenia wykresów w programie Microsoft Excel.
  • Wykresy bazujące na danych w różnych arkuszach kalkulacyjnych.
  • Wykres domyślny oraz modyfikacja wykresu domyślnego.
  • Wykresy przestawne (bazujące na tabelach przestawnych.


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim oraz odpowiednie świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.