Autorskie szkolenie poświęcone zaawansowanej administracji IBM Lotus Notes Domino. Celem jest wdrożenie monitorowania działającego serwera IBM Lotus Notes Domino. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z różnymi sposobami i narzędziami monitorowania systemu (dostępne w IBM Domino, narzędzia firm trzecich, np. PRTG Network Monitor).

Czego się nauczysz?

 • Znać zasady działania podstawowych narzędzi monitorujących system IBM Lotus Notes Domino.
 • Włączyć i skonfigurować główne narzędzia monitorujące system (Domino Server Log, Mail Journaling, Mail Tracking, User Activity).
 • Znać zasadę działania, bazy danych oraz elementy DDM (Domino Domain Monitoring).
 • Definiować hierarchię monitoringu w domenie (Server Collection Hierarchy).
 • Tworzyć, modyfikować i usuwać próby (probes), zdarzenia (events) oraz filtry (filters) w DDM (Domino Domain Monitoring).
 • Znać zasady działania dodatkowych (zewnętrznych) narzędzi wspomagających monitorowanie serwerów IBM Lotus Notes Domino.

Monitorowanie serwerów IBM Domino

Podstawowe narzędzia wspomagające monitorowanie serwerów IBM Domino:

 • Domino Server Log – rejestr serwera Domino (log.nsf).
 • Mail Journaling – śledzenie rodzaju przechodzących przez serwer wiadomości pocztowych.
 • Mail Tracking – śledzenie przepływu wiadomości pocztowych.
 • Activity Trends – śledzenie aktywności użytkowników na bazach danych (aplikacjach).
 • Health Monitoring – monitorowanie stanu serwera Domino.
 • Reporter – tworzenie i uruchamianie raportów związanych z działaniem systemu.

Domino Domain Monitoring (DDM) – główne narzędzie monitorujące system:

 • Wprowadzenie do narzędzia Domino Domain Monitoring.
 • Najlepsze praktyki (best practices) dotyczące DDM.

Koncepcja działania i architektura DDM (Domino Domain Monitoring):

 • Próby oraz ich rodzaje (probes), zdarzenia (events) oraz filtry (filters).
 • Tworzenie, modyfikowanie oraz usuwanie dokumentów prób (probes).
 • Przegląd i definiowanie hierarchii zbierania informacji (monitoringu) w domenie serwerów Domino (Collection Hierarchy).
 • Interfejs użytkownika w DDM (Monitoring Configuration Database, Domino Domain Monitoring Database).
 • Monitorowanie zdarzeń w systemie (events). Rodzaje zdarzeń, przykładowe zdarzenia.
 • Tworzenie i modyfikowanie nowych zdarzeń w systemie oraz sposoby informowania o ich wystąpieniu.
 • Filtrowanie zdarzeń w domenie.

Monitorowanie systemu za pomocą zewnętrznych narzędzi:

 • Przypadki monitorowania systemu opartego o platformę IBM Lotus Notes Domino.
 • Dodatkowe produkty i rozwiązania (dodatkowo, opcjonalnie, mogą ulec zmianie):
  • ACL Auit Tool.
  • VitalSigns Monitors lub inne narzędzie.
  • PRTG Monitor
  • SecureTrac (dodatkowo monitoring pod kątem bezpieczeństwa).