W tym miejscu przedstawiam zaznajomione strony internetowe, blogi które tworzę:

Platforma LMS Blackboard.  System klasy Learning Management System, który dziala jako usługa w chmurze Amazon Web Services. Blog powstal w wyniki 2 lat pracy na stanowisku inżyniera rozwiazan firmy Blackboard.