LibreOffice Writer kurs zaawansowany to kurs przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników programu. Darmowa alternatywa dla Microsoft Word.

Czego się nauczysz?

 • Nabycie wiedzy o zaawansowanych możliwościach programu LibreOffice Writer.
 • Nabycie wiedzy, pozwalającej na efektywną prace w programem, stosowanie średnio zaawansowanych funkcji programu Writer.

LibreOffice Writer kurs zaawansowany

 • Zapis plików – formaty (odt, sxw, doc, rtf, txt).
 • Eksport do pliku PDF.

Wstawianie elementów do dokumentu:

 • Wstawianie znaków podziału.
 • Wstawianie pól.
 • Edycja nagłówka i stopki strony.
 • Wstawianie i formatowanie przypisów dolnych i końcowych.
 • Wstawianie zakładek.
 • Wstawianie hiperłącza.
 • Ramka.

Tworzenie i zaawansowanie formatowanie tabel:

 • Wstawianie elementów rysunkowych.
 • Formatowanie i modyfikowanie elementów rysunkowych.
 • Wstawianie i formatowanie obiektów typu Fontwork.
 • Wstawianie grafiki z pliku, definiowanie sposobu opływu.
 • Modyfikacja wyglądu wstawionej grafiki (filtry, kolory, odbicia).
 • Sterowanie kolejnością elementów graficznych.
 • Grupowanie elementów graficznych.
 • Zakotwiczanie grafiki.

Formatowanie elementów dokumentów:

 • Formatowanie tekstu przy użyciu stylów.
 • Modyfikacja i tworzenie nowych stylów.

Indeksy i spisy:

 • Tworzenie spisu treści.
 • Tworzenie spisu ilustracji.
 • Tworzenie spisu tabel.
 • Oznaczanie i tworzenie indeksów.

Korespondencja seryjna:

 • Tworzenie kopert.
 • Kreator korespondencji seryjnej.