LibreOffice Calc kurs podstawowy to kurs, którego celem jest zapoznanie się z podstawami arkusza kalkulacyjnego Calc. Kurs przeznaczony dla początkujących użytkowników Excel i osób, które chcą wiedzę usystematyzować. Proponowany czas trwania: 2 dni

Kurs Calc podstawowy Warszawa i nie tylko

Przeznaczenie: Szkolenie jest przeznaczone dla początkujących użytkowników Microsoft Excel i osób, które są zainteresowane nauką dobrych praktyk oraz umiejętności skutecznego tworzenia i wykorzystywania prostych arkuszy kalkulacyjnych.

Co poznasz podczas szkolenia?

 • Poznasz obszary zastosowań LibreOffice Calc,
 • Będziesz umiał tworzyć proste i funkcjonalne arkusze kalkulacyjne,
 • Poznasz zasady tworzenia formuł obliczeniowych w Calc,
 • Poznasz sposoby adresowania komórek (względne, bezwzględne, mieszane, 3-D),
 • Poznasz zasady tworzenia profesjonalnych wykresów na podstawie danych w arkuszach.

Program szkolenia

 • Przegląd zastosowań programu, możliwości Calc.
 • Wprowadzanie danych do arkusza kalkulacyjnego .

Podstawowe operacje na komórkach, zakresach komórek. Formatowanie zakresu komórek:

 • Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek.
 • Tworzenie, kopiowanie, usuwanie i przemieszczanie kolumn i wierszy.
 • Typy danych i formatowanie według typu danych.
 • Tworzenie i formatowanie tabel w arkuszach kalkulacyjnych.
 • Praca z arkuszami (dodawanie, usuwanie, zmiana kolejności arkuszy).

Formuły obliczeniowe w arkuszach kalkulacyjnych:

 • Zasady tworzenia formuł w programie Excel,
 • Tworzenie i modyfikowanie formuł obliczeniowych w arkuszach kalkulacyjnych,
 • Najczęściej używane funkcje w formułach obliczeniowych (np. SUMA(), ŚREDNIA, ZŁĄCZ.TEKSTY(), JEŻELI()),
 • Adresowanie względne (np. A4) oraz adresowanie bezwzględne (np. $A$4),
 • Adresowanie 3D (np. Arkusz2!A1), w którym łączymy dane z wielu arkuszy.

Sortowanie danych i filtrowanie:

 • Sortowanie proste i sortowanie zaawansowane.
 • Wykorzystanie filtrowania automatycznego (autofiltrów).
 • Sumy częściowe – sumowanie danych po kategoriach danych w tabelach z danymi.

Praca z wykresami:

 • Podstawowe typy wykresów oraz obszary zastosowań wykresów.
 • Formatowanie wykresów.
 • Wykres domyślny oraz szybkie tworzenie domyślnego wykresu.

Drukowanie arkuszy Microsoft Excel, możliwości i opcje drukowania.

Zarządzanie skoroszytami:

 • Tworzenie, zapisywanie i organizacja skoroszytów.
 • Formaty plików LibreOffice Calc oraz ich zastosowania.