LibreOffice Calc kurs średniozaawansowany to kurs, podczas którego słuchacze zapoznają się z bardziej zaawansowanymi możliwościami LibreOffice Calc. Kładziemy nacisk na praktyczne zastosowania programu w codziennej pracy.

Co poznasz podczas szkolenia?

 • Sposoby poruszania się po rozbudowanych arkuszach i skoroszytach Calc,
 • Bardziej zaawansowane formuły i funkcje Calc,
 • Umieć tworzyć profesjonalne i czytelne wykresy na podstawie danych biznesowych.
 • Znać zastosowania tabel przestawnych oraz umieć tworzyć proste tabele.

LibreOffice Calc kurs średniozaawansowany

Najważniejsze czynności w LibreOffice Calc (powtórzenie):

 • Poruszanie się po arkuszach kalkulacyjnych.
 • Formatowanie zakresów komórek i formatowanie danych.
 • Praca z zakresami komórek (nazywanie zakresów komórek).

Formuły obliczeniowe programu:

 • Typy funkcji w formułach Excel, najczęściej używane funkcje.
 • Przegląd i zastosowanie wybranych funkcji (czasu i daty, logiczne, itd.).
 • Funkcja warunkowa JEŻELI(), zagnieżdżanie warunków logicznych.
 • Podstawowe błędy w formułach obliczeniowych Calc, sposoby rozwiązywania problemów.
 • Śledzenie zależności pomiędzy elementami formuł obliczeniowych, pomiędzy formułami obliczeniowymi arkuszy.

Formatowanie warunkowe danych w arkuszach kalkulacyjnych Calc:

 • Kiedy stosować formatowanie warunkowe i w jakim celu?
 • Przykłady zastosowania formatowania warunkowego.
 • Wykorzystywanie wbudowanych szablonów formatowania warunkowego.
 • Tworzenie własnych reguł formatowania warunkowego.

Sortowanie i filtrowanie większej ilości danych:

 • Kiedy warto sortować dane?
 • Sortowanie proste i sortowanie zaawansowane.
 • Kiedy stosuje się filtrowanie danych?
 • Filtrowanie automatyczne danych (autofiltr).
 • Filtrowanie proste i filtrowanie zaawansowane.

Wizualizacja danych w arkuszach Calc:

 • Najważniejsze typy wykresów oraz ich zastosowania.
 • Formatowanie wykresów.
 • Tworzenie zaawansowanych wykresów.

Tabele przestawne i wykresy przestawne (wprowadzenie):

 • Tabele przestawne jako proste i szybkie narzędzie do analizy danych biznesowych.
 • Przegląd możliwości tabel przestawnych.
 • Tworzenie tabel przestawnych w arkuszach.
 • Tworzenie i modyfikacja wykresu przestawnego.