Kursy IBM Notes Domino

IBM Notes Domino to platforma pracy grupowej (ang. groupware). W Polsce i na całym Świecie od wielu lat. Oferujemy kursy i konsultacje z zakresu platformy IBM Notes Domino. Nasze kursy i szkolenia są przeznaczone dla użytkowników systemu, projektantów aplikacji oraz administratorów.

Kursy IBM Notes Domino dla administratorów

  • Administracja systemem IBM Domino 9 (IBM Domino 9 Administration Fundamentals). Kompleksowa administracja systemem IBM Domino 9.X. Kurs obejmuje wszystkie niezbędne tematy, związane z administracją systemu (4 dni).
  • Implementacja i zarządzanie klastrami IBM Domino. Autorskie warsztaty poświęcone zaawansowanej administracji środowiskiem IBM Notes Domino. Słuchacze tworzą klaster Domino, konfigurują go oraz administrują nim.
  • Monitorowanie serwerów IBM Domino. Autorskie warsztaty zaawansowanej administracji serwerem IBM Domino. Celem warsztatów jest zaawansowane monitorowanie działającego serwera IBM Domino. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z różnymi sposobami i narzędziami monitorowania systemu (dostępne w IBM Domino, narzędzia firm trzecich, np. PRTG Network Monitor).

Kursy IBM Notes Domino dla użytkowników

  • IBM Notes kurs podstawowy. Kurs przeznaczony dla użytkowników programu IBM Notes, w którym słuchacze uczą się, jak korzystać z poczty, kalendarza oraz listy zadań do wykonania.
  • IBM Lotus Notes kurs dla Managerów. Przeznaczone dla kadry kierowniczej. Omawia praktyczne i efektywne korzystanie z programu IBM (Lotus) Notes przez managerów i kierownictwo firmy
  • IBM Lotus Notes kurs dla Asystentek. Przeznaczone dla Asystentek Managerów pracujących z programem IBM Lotus Notes. Podczas szkolenia słuchacze poznają podstawy pracy z programem, jednocześnie uczą się jak zarządzać „cudzą” skrzynką pocztową i kalendarzem.

Kursy IBM Notes Domino dla projektantów

  • Podstawy projektowania aplikacji w Domino Designer. Szkolenie przeznaczone dla projektantów aplikacji IBM Notes. Słuchacze poznają podstawy projektowania w środowisku IBM Domino Designer, projektują aplikację, a następnie wdrażają na serwer. Szkolenie jest odpowiednikiem Fundamentals of IBM Lotus Domino Application.