Microsoft PowerBI Desktop kurs podstawowy to jeden z kursów na ten temat (zakres podstawowy). Kurs dla osób, których zadaniem będzie analiza danych biznesowych oraz ich wizualizacja.

Czego Cię nauczymy?

 • Poznasz zastosowania rozwiązania Microsoft PowerBI Desktop,
 • Poznasz zasadę tworzenia analiz na podstawie rozproszonego zbioru danych,
 • Dowiesz się, co to jest hurtownia danych oraz dlaczego o tym w ogóle mówimy?
 • Utworzysz atrakcyjnie wizualnie raporty (na podstawie wbudowanych wizualizacji),
 • Opublikujesz model danych i wizualizacje w chmurze PowerBi Online,
 • Poznasz podstawy języka DAX,
 • Pobierzesz dane z modelu danych do Excela.

PowerBI Desktop kurs podstawowy

Wprowadzenie do koncepcji PowerBI:

 • Korzyści ze stosowania analizy biznesowej w codziennej pracy,
 • Przykładowe zastosowania rozwiązań typu Microsoft PowerBI Desktop (przegląd plików),
 • Słownictwo związane z rozwiązaniem PowerBI (miary, wymiary, pola obliczeniowe),
 • Model rozwiązania Microsoft PowerBI Desktop.

Wprowadzenie do dodatków Microsoft Excel:

 • PowerPivot – definicja, zastosowania i koncepcja,
 • PowerQuery (Get & Transform) definicja, zastosowania i koncepcja,
 • PowerView – definicja, zastosowania i koncepcja (dodatek nie jest rozwijany),
 • PowerMap – definicja, zastosowania i koncepcja.

Wprowadzenie do modelu danych Microsoft PowerBi Desktop:

 • Źródła danych dla modelu PowerBI,
 • Wprowadzenie do logiki i baz danych (tabele, relacje i sprzężenia między tabelami),

Tworzenie modelu (modeli) danych do analizy:

 • Importowanie danych, pochodzących z różnych źródeł (pliki Excel, pliki TXT, relacyjne źródła danych).
 • Pobieranie danych do modelu (import, transformacja danych, dane tekstowe, źródła WWW).
 • Definiowanie relacji i sprzężeń pomiędzy różnymi źródłami,
 • Wprowadzenie do języka M (od ang. Mashup).

Doskonalenie modeli z użyciem języka DAX (Data Analysis eXpressions language):

 • Wprowadzenie do języka DAX, podstawowe zasady,
 • Składnia języka DAX,
 • Tworzenie kolumn obliczeniowych oraz miar (pól obliczeniowych).

Tworzenie raportów na podstawie modeli danych:

 • Wizualizacja raportów w PowerBI Desktop (dostępne wizualizacje, tabele, wskaźniki, wykresy i mapa, filtrowanie danych),
 • Pobieranie danych z modelu do Excela,

Publikowanie raportów Online:

 • Rejestracja konta w chmurze PowerBI Online, przegląd możliwości.
 • Publikowanie danych w chmurze Microsoft PowerBI,
 • Zapis wizualizacji w postaci PowerPoint,
 • Inne możliwości.

Podsumowanie kursu