Podstawy obsługi IBM Lotus Notes. Kurs przeznaczony dla użytkowników IBM Notes. Podczas szkolenia słuchacze poznają możliwości programu, uczą się jak korzystać z poczty elektronicznej, kalendarza oraz listy zadań do wykonania.

Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • Znać możliwości IBM Notes.
 • Efektywnie korzystać ze skrzynki pocztowej, kalendarza, listy zadań do wykonania.

IBM Notes kurs podstawowy

Praca z programem Lotus Notes:

 • Uruchamianie programu.
 • Strona główna Lotus Notes.
 • Zakładki programu Lotus Notes (lista Otwórz).
 • Prawy pasek boczny.
 • Dodatkowe elementy okna programu.
 • Menu podstawowe i zaawansowane.
 • Pomoc programu Lotus Notes.

Poczta elektroniczna Lotus Notes:

 • Otwieranie skrzynki pocztowej.
 • Widoki i foldery w skrzynce pocztowej (przegląd).
 • Tworzenie i wysyłanie wiadomości pocztowych.
 • Formatowanie wiadomości pocztowych.
 • Odwoływanie wysłanej wiadomości pocztowej.
 • Czytanie wiadomości pocztowych.
 • Odpowiadanie na listy (różne rodzaje odpowiedzi).
 • Przesyłanie wiadomości pocztowych do innych osób.
 • Opcje dostarczania wiadomości pocztowych.
 • Załączniki (pliki załączników) w Lotus Notes.
 • Dostosowanie poczty i skrzynki pocztowej.

Zarządzanie dokumentami w Lotus Notes:

 • Śledzenie wiadomości pocztowych.
 • Zarządzanie spamem.
 • Foldery (tworzenie i usuwanie).
 • Zarządzanie listami za pomocą reguł pocztowych.
 • Drukowanie wiadomości.
 • Archiwizowanie wiadomości.

Agent nieobecności (poza biurem):

 • Definiowanie agenta nieobecności.

Organizowanie spotkań w IBM Notes:

 • Harmonogram pracy użytkownika (definiowanie).
 • Dodawanie pozycji do kalendarza.
 • Omówienie projektu (rozsyłane zaproszenia na konferencję).
 • Możliwości uczestnika konferencji (zgoda, odrzucenie, delegowanie).
 • Automatyczne zarządzanie zaproszeniami.
 • Możliwości właściciela spotkania (anulowanie, potwierdzanie konferencji).
 • Wyświetlanie informacji nieprzetworzonych.
 • Drukowanie kalendarza.

Lista czynności do wykonania:

 • Tworzenie czynności do wykonania.
  Możliwości osoby, której przydzielono czynność do wykonania.
  Możliwości właściciela czynności do wykonania.
  Czyszczenie kalendarza i czynności do wykonania.

Delegowanie dostępu do poczty i kalendarza.

 • Kalendarze grupowe.
 • Delegowanie uprawnień (harmonogram, poczt, kalendarz).

Kontakty:

 • Otwieranie aplikacji Kontakty.
 • Dodawanie nowego kontaktu, edycja kontaktów w aplikacji.
 • Grupowanie kontaktów, tworzenie grupy.
 • Usuwanie osoby z listy kontaktów.