Implementacja i zarządzanie klastrami IBM Domino

Warsztaty poświęcone zaawansowanej administracji klastrem IBM Domino. Tworzymy klaster Domino, konfigurujemy go administrujemy nim. Pracujemy na przygotowanych maszynach wirtualnych.

Czego się nauczysz?

 • Poznasz podstawowe przyczyny biznesowe tworzenia klastrów.
 • Poznasz zastosowanie klastrów Domino oraz ich cechy (load balancing, failover).
 • Poznasz sposoby tworzenia klastrów Domino oraz sposoby konfiguracji,
 • Skonfigurujesz replikację baz danych w klastrze Domino (tworzenie replik, konfigurowanie połączeń odpowiadających za replikację).
 • Jak zarządzać klastrami Domino (dodawanie klastrów do serwera, przenoszenie serwerów pomiędzy klastrami, usuwanie serwera z klastra).
 • Jak monitorować działanie klastrów IBM Domino.

IBM Domino System Administration

Podstawowe informacje o klastrach Domino:

 • Czym jest klaster Domino, w jakim celu używamy klastrów Domino?
 • Podstawowe wymagania techniczne dla klastrów Domino.
 • Planowanie wdrożenia klastrów Domino.

Tworzenie i modyfikowanie klastrów Domino (administracja klastra):

 • Etapy implementacji klastrów Domino (procedury).
 • Tworzenie klastra Domino (jak Domino tworzy klastry?).
 • Dodawanie nowych serwerów do klastra Domino.
 • Zarządzanie klastrami Domino (procedury).
 • Monitorowanie klastrów Domino (procedury).

Konfigurowanie głównych cech klastra:

 • Zasada działania cechy Failover.
 • Konfigurowanie Failover oraz sposoby zarządzania Failover.
 • Konfigurowanie i zarządzanie Load Balancing.

Aplikacje Domino w klastrze:

 • Replikacja baz danych w klastrze Domino.
 • Zarządzanie bazami danych w klastrze.

Monitorowanie i analiza klastrów Domino:

 • Analiza konfiguracji klastra Domino.
 • Metody monitorowania klastrów Domino.
 • Monitorowanie wydajności klastra (Cluster Performance).
 • Monitorowanie aktywności klastrów (Cluster Activity).

Zarządzanie klastrami Domino:

 • Przenoszenie serwerów pomiędzy klastrami Domino.
 • Usuwanie serwera Domino z klastra.