Kompleksowa administracja systemem IBM Domino 9. Kurs obejmuje wszystkie tematy, związane z administracją serwerem. Kurs przeznaczony jest dla administratorów systemu i trwa 4 dni. Podczas kursu pracujemy na maszynach wirtualnych VMWare Workstationj.

Co uzyskasz po kursie?

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien:

 • Znać zasadę działania funkcji Domino 9,
 • Znać i umieć praktycznie wykorzystać procedury administracyjne (za pomocą IBM Domino Administrator),
 • Umieć zainstalować, skonfigurować domenę według planu i harmonogramu wdrożenia,
 • Umieć zaplanować strukturę replikacji i przepływu poczty elektronicznej (w środowisku Domino i poza nim),
 • Rejestrować użytkowników oraz zarządzać nimi.
 • Zarządzać serwerem Domino (podstawowe zadania administracyjne, utrzymanie serwera Domino, rozwiązywanie problemów).

IBM Domino 9 Administration Fundamentals

Architektura platformy IBM Notes Domino.

Kluczowe elementy środowiska Domino:

 • Do czego wykorzystujemy IBM Domino i IBM Notes?
 • Bazy danych NSF oraz aplikacje kompozytowe (nowość od wersji 8 platformy).
 • Katalog Domino (Domino Directory) oraz pozostałe bazy administracyjne
 • .Certyfikaty Notes (pliki certyfikatorów), zawartość pliku ID użytkownika.

Mechanizmy bezpieczeństwa IBM Notes Domino:

 • Domena serwerów Domino (Domino domain).
 • Czym jest DNN (Domino Named Network) oraz rola DNN?
 • Rola plików ID: certyfikator ID, notes ID, server ID.
 • Organizacja i jednostki organizacyjne (nazewnictwo hierarchiczne),
 • Procedura rejestracji certyfikatu, serwera i użytkownika,
 • Mechanizm autentykacji i dostęp anonimowy (authentication mechanism and anonymous access),
 • Bezpieczeństwo serwera (Server Access List),
 • Ochrona baz danych za pomocą ACL (Access Control List),
 • Zabezpieczenie stacji roboczej za pomocą ECL (Execution Control List).

Elementy składowe poczty elektronicznej w systemie IBM Lotus Notes Domino:

 • Elementy składowe poczty elektronicznej.
 • Zasady przesyłania poczty w systemie IBM Lotus Notes Domino.
 • Protokoły przesyłania poczty elektronicznej wspierane przez serwer Domino.
 • Przesyłanie poczty w obrębie DNN (Domino Named Network).
 • Przesyłanie poczty pomiędzy DNN (Domino Named Network).
 • Topologia przesyłania poczty.

Proces replikacji w systemie IBM Notes Domino:

 • Elementy składowe i terminologia procesu replikacji.
 • Logika procesu replikacji (rodzaje i kierunki procesu replikacji).
 • Repliki baz danych (replica ID).
 • Sposoby inicjowania procesu replikacji.
 • Czynniki wpływające na proces replikacji.

Instalacja i konfiguracja pierwszego serwera i administratora:

 • Planowanie instalacji struktury serwerów (Scenariusz wdrożenia i lista zadań do wykonania.
 • Projektowanie hierarchicznej konwencji nazewniczej.
 • Instalacja oprogramowania i konfiguracja pierwszego serwera.
 • Instalacja oprogramowania i konfiguracja Domino Administrator.

Rejestracja i konfiguracja serwerów Domino w domenie:

 • Rejestracja certyfikatów dla serwerów i użytkowników, zgodnie ze zdefiniowanym schematem nazewnictwa (hierarchical naming).
 • Rejestracja plików ID dla serwerów, zgodnie z wybraną hierarchią nazewnictwa.
 • Sposoby zarządzania plikami ID (pliki ID, ID File reecovery, ID Safe).

Dodawanie stacji roboczych Lotus Notes do środowiska:

 • Rejestracja użytkowników (zgodnie ze zdefiniowanym schematem nazewnictwa).
 • Instalacja i konfiguracja programu Lotus Notes.
 • Tworzenie grup użytkowników.
 • Nowe funkcje w Domino 9.
 • Tworzenie i stosowanie zasad (Policy Management).
 • Bezpieczny mechanizm tworzenia kopii plików ID.
 • ID Vault – nowy mechanizm zarządzania plikami ID w Domino 9.

Konfigurowanie środowiska pracy administratora serwerów Domino:

 • Ustawianie preferencji dla programu IBM Domino Administrator.
 • Konfiguracja dostępu użytkowników do serwera Domino.
 • Konfiguracja dostępu administratorów do Katalogu Domino (Domino Directory – names.nsf).
 • Rejestrowanie aktywności serwera (ów) w bazie log.nsf (Domino Server log file).

Konfiguracja automatycznego replikowania baz danych (aplikacji):

 • Projektowanie topologii replikacji.
 • Tworzenie grupy typu „Server only” dla celów replikacji.
 • Połączenia (connection document) oraz harmonogram replikacji.
 • Monitorowanie procesu replikacji.

Konfigurowanie przepływu poczty wewnątrz domeny (Intranet mail):

 • Tworzenie DNN (Domino Named Network).
 • Przesyłanie poczty pomiędzy DNN.
 • Tworzenie dokumentów połączeniowych dla celów przesyłania poczty. Harmonogram przesyłania wiadomości pocztowych.

Konfigurowanie przepływu poczty przez Internet (Internet mail routing):

 • Aktywacja przesyłania poczty z użyciem SMTP.
 • Konfiguracja podstawowych i zaawansowanych opcji dla SMTP.
 • Konfiguracja restrykcji dla SMTP na pocztę elektroniczną z i do internetu.

Kontrolowanie możliwości przepływu poczty:

 • Kontrola doręczenia poczty elektronicznej.
 • Restrykcje na przekazywanie poczty elektronicznej.
 • Aktywacja mechanizmu „Mail Journaling”.
 • Logika realizacji reguł pocztowych (Mail Rules).
 • Tworzenie, aktywacja i deaktywacja reguł pocztowych.
 • Ograniczenia na wielkość skrzynek pocztowych (Mail Database Quota).
 • Aktywacja archiwizacji z użyciem zasad (Policy Management).
 • Kontrola rozmiaru skrzynki pocztowej.

Śledzenie przesyłania poczty:

 • Testowanie przesyłania poczty elektronicznej.
 • Aktywacja mechanizmu śledzenia wiadomości (Message tracking).
 • Śledzenie doręczania poczty elektronicznej.
 • Śledzenie wielkości statystycznych dla poczty elektronicznej.
 • Sposób działania oraz aktywacja mechanizmu „message recall”.

Zarządzanie załącznikami – DAOS (Domino Attachment and Object Services):

 • Przygotowanie skrzynek pocztowych do wdrożenia DAOS.
 • DAOS Estimator – narzędzie estymujące główne cechy DAOS.

Problemy przesyłania poczty (Troubleshooting Common Mail Setup problems):

 • Testowanie dokumentów połączeniowych.
 • Restartowanie zadania ROUTER.
 • Wymuszanie przesyłania poczty elektronicznej.
 • Zarządzanie pocztą elektroniczną w skrzynce routera poczty mail.box na serwerze (Dead, Hold, Undelivered mail).

Zarządzanie użytkownikami Notes:

 • Zmiana nazwy (Common Name) użytkownika.
 • Przeniesienie użytkownika w hierarchii organizacji.
 • Przedłużanie ważności certyfikatu w pliku ID.
 • Definiowanie backupu plików ID oraz odtwarzanie plików ID (ID Recovery).
 • ID Vault – mechanizm zarządzania plikami ID w Lotus Domino 8.5.
 • Usuwanie użytkowników z systemu.

Zarządzanie grupami użytkowników:

 • Rodzaje grup i ich zastosowania w IBM Notes Domino.
 • Tworzenie grupy (dokument Group).
 • Zarządzanie członkami grupy.
 • Zmiana nazwy grupy.
 • Usuwanie grupy.

Zarządzanie użytkownikami:

 • Definiowanie rodzaju klienta (Notes, Browser Client).
 • Śledzenia procesu aktualizacji oprogramowania Notes.
 • Definiowanie użytkowników Roaming User (możliwości związane z aktualizacją danych użytkownika).

Zarządzanie serwerami Domino:

 • Używanie konsoli serwera.
 • Definiowanie i włączanie opcji „Transaction Logging”.
 • Analiza aktywności użytkowników (Activity).
 • Automatyzacja zadań serwera.

Aktualizacja konfiguracji serwerów:

 • Wyszukiwanie odnośników do nazw serwerów w domenie.
 • Identyfikacja użytkowników i serwerów z innych organizacji (Cross Certification).
 • Ustawianie dostępu do serwera (dokument Server).
 • Procedura likwidacji serwera Domino (Decommissioning a server).
 • Przedłużenie ważności pliku ID serwera (recertyfikacja pliku ID dla serwera Domino).
 • Modyfikowanie uprawnień dla administratorów.

Konfiguracja śledzenia zdarzeń na serwerach (DDM – Domino Domain Monitoring):

 • Sposoby (mechanizmy) zbierania informacji o serwerach Domino w domenie.
 • Zadania działające na serwerze Lotus Domino.
 • Obsługa DDM (Domino Domain Monitoring).
 • Tworzenie próbników (Probes).
 • Tworzenie i konfiguracja próbników.

Śledzenie wydajności serwerów:

 • Obserwacja zdarzeń DDM (Domino Domain Monitoring).
 • Obserwacja w czasie rzeczywistym wartości statystycznych na serwerze.
 • Obserwacja wielkości statystycznych zbieranych cyklicznie.
 • Administrowanie serwerami dzięki aplikacji WebAdmin.nsf (Domino Web Administrator).

Rozwiązywanie problemów na serwerze:

 • Rozwiązywanie problemów związanych z identyfikacją i autoryzacją.
 • Rozwiązywanie problemów związanych z replikacją.
 • Rozwiązywanie problemów związanych z połączeniami serwerów.
 • Rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem agentami (prawa do uruchamiania agentów na serwerze).

Rozwiązywanie problemów użytkownika Notes:

 • Rozwiązywanie problemów związanych z oprogramowaniem Notes.
 • Odtwarzanie oprogramowania stacji roboczej.
 • Rozwiązywanie problemów związanych z obsługą baz danych (aplikacji).
 • Rozwiązywanie problemów związanych z połączeniami.
 • Śledzenie i status poczty elektronicznej użytkownika.