Faktura VAT iBiznes Startowa to najmniej rozbudowana wersja programu do fakturowania (usługi, firmy handlowe). Umożliwia wystawienie niezbędnych dokumentów przy sprzedaży, miedzy innymi: faktury VAT, paragony, rachunki.

Zestawienia i analizy sprzedaży zawarte w wyższych wersjach – umożliwiają analizę i zestawienia według klienta lub towaru, ocenę struktury sprzedaży w wybranym okresie, rentowność, obroty. Użytkownik ma możliwość wydrukowania zestawień sprzedaży w wybranym przez siebie okresie. Wydruk zawiera listę sporządzonych rachunków oraz podsumowanie.

Własny układ rejestru – umożliwia zdefiniowanie własnego sposobu numerowania, prowadzenie numeracji rocznej lub miesięcznej, posiada funkcję dodania własnych w nieograniczonej liczbie rejestrów.

Inteligentne podpowiedzi – już po pierwszej wpisanej literze pomoże przy wyszukiwaniu klienta, towaru, czy usługi.

Program nie obsługuje drukarek i kas fiskalnych

możliwości programu do faktur:

Szybkie i łatwe wystawianie faktur, rachunków, paragonów

Możliwość wystawienia faktury, rachunku ad hoc bez klienta lub towaru wprowadzonego do kartoteki

Inteligentnie podpowiedzi i wyszukanie klienta, towary usługi

Funkcja szybkiego wystawienia rachunku – 3 ruchy

Zarządzanie dokumentami sprzedaży, korygowanie dokumentów

Obsługa rabatów

Kontrola należności i bieżących rozliczeń z klientami

Obsługa płatności i zadłużenia

Zdefiniowanie własnych jednostek miary

Możliwość umieszczenia na rachunku własnego logo i pieczątki firmy, dodanie stopki z własnym opisem i uwagami pod treścią rachunku

Możliwość wysyłania mailem wiadomości do klienta nie wychodząc z programu

Możliwość wysłania z programu wystawionej faktury/rachunku/paragonu mailem

Zdefiniowanie własnego sposobu numerowania, wybór numeracji rocznej, lub miesięcznej, nieograniczona liczba rejestrów

Export i import faktur, bazy klientów, kartotek towaru, lub usługi( PDF, HTML, JPG, Open Office, Excel)

Możliwość późniejszej edycji wystawionych faktur

Rejestr sprzedaży VAT

Ilustracja sprzedaży miesięcznej lub rocznej za pomocą wykresu

Analiza sprzedaży VAT z możliwością wyboru ( cała sprzedaż, wybrany towar, wybrany klient za podany okres rozliczeniowy )

Analiza obrotu sprzedaży VAT i rentowności w wybranym okresie

Drukowanie dokumentu na wszystkich typach drukarek laserowych i atramentowych

Kartoteka klientów

Kartoteka towarów i usług

Tworzenie archiwum (kopii bezpieczeństwa)

możliwość wystawiania faktur i rachunków:

Rachunki

Paragony

Faktura VAT marża

Faktura VAT

Faktura VAT MP

Faktura VAT zaliczkowa

Faktura VAT końcowa

Faktura Korygująca

Faktura Pro-forma

kupując program otrzymasz:

Dożywotnią licencję

Fakturę VAT, która jest dowodem legalnego nabycia programu

Darmową aktualizacja za pomocą Internetu przez okres jednego roku

Darmową pomoc techniczną (telefon, mail)

WARUNKI AKTUALIZACJI:

– Licencja jest dożywotnia

Możliwość pobrania aktualizacji kończy się po upływie 1 roku od daty aktywowania programu Faktura VAT iBiznes

– Korzyści wynikające z zakupu aktualizacji na kolejny rok

Opieka prawna nad programem Faktura VAT iBiznes

Darmowa pomoc techniczna (telefon, mail)

Ceny

Aktualizacja wersji startowej – 29.00 zł(z VAT)/(rok)