Proponujemy Analiza danych w Excelu Tabele Przestawne, którego pełna nazwa jest Analiza danych biznesowych za pomocą tabel przestawnych w Excelu. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć wiedzę dotyczącą zastosowania tabel przestawnych w analizie danych biznesowych.

Analiza danych Excel Tabele Przestawne

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć wiedzę dotyczącą zastosowania tabel przestawnych w analizie danych biznesowych.

Co poznasz podczas szkolenia?

 • Poznasz możliwości i zastosowania tabel przestawnych w arkuszach Excel,
 • Sposoby analizy danych biznesowych za pomocą tabel przestawnych w Excelu,
 • Będziesz umiał przedstawić raporty tabel przestawnych za pomocą wykresów przestawnych.

Program szkolenia

Prawidłowe przygotowanie danych:

 • Prawidłowa postać tabeli źródłowej dla tabeli przestawnej,
 • Łączenie danych na różnych arkuszach za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO(),
 • Nazywanie zakresów źródłowych do tabel przestawnych, nazwy dynamiczne,
 • Typy źródeł danych (mp. systemy ERP, dane tekstowe. bazy danych)

Zarządzanie tabelami przestawnymi:

 • Wprowadzenie do teorii tabel przestawnych.
 • Podstawowe opcje tabel: tworzenie tabel, elementy tabeli przestawnej, nawigacja.
 • Grupowanie danych w tabeli (teksty, daty, liczby), wielokrotne pola w obszarze danych, nagłówka wiersza i kolumny.
 • Sortowanie i filtrowanie danych w tabelach przestawnych, schodzenie do szczegółów, zmiana funkcji w obszarze danych (Suma, Średnia, Licznik).
 • Różne sposoby wyświetlania danych: % kolumny, % wiersza, suma bieżąca, % różnicy.
 • Obliczenia wewnątrz tabeli przestawnej, zastosowanie pól obliczeniowych.
 • Wykresy przestawne, różnice w stosunku do wykresów opartych o tradycyjne tabele, zmiana tabeli przestawnej za pomocą pól wykresu przestawnego.
 • Formatowanie tabel przestawnych, zamiana tabel przestawnych na tabele standardowe.

Konsolidacja danych:

 • Na czym polega konsolidacja?
 • Sposoby konsolidowania danych, pochodzących z różnych źródeł.
 • Przygotowanie danych skonsolidowanych dla tabeli przestawnej.
 • Zastosowanie tabel przestawnych do pokazywania danych skonsolidowanych.