Microsoft Access kurs podstawowy to podstawowy kurs związany z Microsoft Access. Podczas kursu zapoznacie się z podstawami Access (np. interfejs programu), a także utworzymy prostą i funkcjonalną bazę danych Access.

Czego Cię nauczymy?

 • Poznasz zastosowania Microsoft Access,
 • Poznasz interfejs Access, nauczysz się poruszać się po programie.
 • Utworzysz bazę danych na podstawi szablonu (np. Kontakty, Northwind),
 • Zdobędziesz wiedzę na temat relacyjnych baz danych,
 • Zarządzanie danymi w bazie danych będzie dla łatwe i proste.

Microsoft Access kurs podstawowy

Wprowadzenie do systemu:

 • zastosowania i możliwości programu MS Access.
 • interfejs programu Microsoft Access, Wstążka (omówienie grup poleceń).
 • podstawowe widoki w systemie Access.
 • elementy aplikacji Access: formularze, tabele, kwerendy, raporty.

Praca z aplikacjami Microsoft Access:

 • krótkie wprowadzenie do baz danych Access.
 • podstawy korzystania z aplikacji utworzonych w programie Access (otwieranie aplikacji).
 • tworzenie nowych aplikacji w oparciu o szablony Microsoft Access.
 • korzystanie z aplikacji Access (użytkownik aplikacji).
 • przegląd aplikacji Access (projektant aplikacji, projektant bazy danych).
 • widoki dostępne dla projektanta aplikacji Access.

Elementy aplikacji (bazy danych) w systemie Access:

 • przegląd elementów bazy danych Access (tabele, relacje, sprzężenia, widoki, kwerendy, raporty).
 • przegląd tabel w przykładowej aplikacji Access. Przegląd danych w tabeli Access.
 • tworzenie nowych widoków w aplikacji Access. Przegląd danych w widokach Access.
 • tworzenie nowej kwerendy w aplikacji Access.
 • tworzenie nowego raportu w aplikacji Access.

Efektywne korzystanie z danych w Access:

 • drukowanie danych i raportów.
 • analiza danych na ekranie: proste i złożone sortowanie i filtrowanie (tabele, widoki).