Microsoft Access kurs kwerendy i zapytania. Kwerendy i zapytania w Microsoft Access. Kurs, podczas którego nauczymy się, jak tworzyć i modyfikować kwerendy w Microsoft Access.

Czego się nauczysz?

 • Umieć sprawnie przeszukiwać dane biznesowe w aplikacji Microsoft Access.
 • Umieć sprawnie definiować różnego rodzaju kwerendy w systemie Microsoft Access.
 • Znać podstawy języka SQL (Structured Query Language).

Microsoft Access kurs kwerendy zapytania

Wprowadzenie do kursu Access kwerendy i zapytania:

 • Przegląd i omówienie aplikacji Microsoft Access,
 • Typy i rodzaje kwerend (omówienie i praktyczne pokazy).
 • Praca w kwerendami, różne widoki kwerendy (np. widok projektu kwerendy, widok SQL).
 • Źródła zapytań (pliki TXT, pliki Excel, połączenie z innymi źródłami danych.

Różne sposoby tworzenia zapytań (kwerend):

 • Tworzenie zapytania za pomocą Kreatora kwerend.
 • Tworzenie zapytania za pomocą formularza.
 • Definiowanie warunków dla kwerendy w programie Microsoft Access.
 • Tworzenie i modyfikowanie kwerend wybierających w Access:
 • Omówienie zastosowania kwerend wybierających.
 • Tworzenie zapytania wybierającego (kwerenda wybierająca).
 • Podgląd i zmiana właściwości kwerendy wybierającej.
 • Grupowanie danych w kwerendach wybierających.
 • Obliczenia w kwerendach wybierających Access (np. sumowanie, wartość średnia).
 • Podgląd i omówienie automatycznego kodu języka SQL (Structured Query Language).

Tworzenie i modyfikowanie kwerend parametrycznych w Access:

 • Omówienie zastosowania kwerend parametrycznych.
 • Tworzenie zapytania parametrycznego (kwerenda parametryczna).
 • Podgląd i zmiana właściwości kwerendy.
 • Definiowanie parametrów w zapytaniach, stosowanie znaków zastępujących dane tekstowe.
 • Podgląd i omówienie automatycznego kodu języka SQL (Structured Query Language).

Tworzenie i modyfikowanie kwerend krzyżowych w Access:

 • Omówienie zastosowania kwerend krzyżowych.
 • Tworzenie zapytania krzyżowego (kwerendy krzyżowej).
 • Podgląd i zmiana właściwości kwerendy.
 • Czynności wykonywane na kwerendach krzyżowych (np. obracanie danych).

Podstawy języka SQL na bazie utworzonych podczas kursu kwerend.